Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej: Polityka prywatności) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej działającej pod adresem: https://fastpogromcaaft.pl (dalej: strona internetowa).

 1. Informacja o Administratorze Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-580) przy ul. Aleja Szucha nr 13 lok. 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000819623, posiadająca NIP: 0000819623, REGON: 0000819623,

zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych” lub „Spółką”.

 1. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez:

 • adres e-mail: DPO@bausch.com
 • pisemnie: Bausch & Lomb Poland sp. z o.o., przy ul. Aleja Szucha nr 13 lok.15, 00-580 Warszawa
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych;

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Skontaktowanie się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej.

· imię,

· nazwisko,

· adres e-mail,

· treść wiadomości.

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

 

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Cele archiwalne oraz cele dowodowe.

· imię,

· nazwisko,

· adres e-mail,

· inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi zabezpieczenie informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.

 

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

· imię,

· nazwisko,

· adres e-mail,

· inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi ochrona interesu majątkowego Spółki.

 

 

Cel przetwarzania Dane osobowe Podstawa prawna
Spełnienie obowiązków wynikających z RODO.

· imię,

· nazwisko,

· adres e-mail,

· inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– przetwarzanie stanowi obowiązek prawny ciążący
na Spółce;

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO.

 

 

 1. Obowiązek podania nam swoich danych osobowych

Nie masz obowiązku podawania nam swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania np. w celu skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych.

Pamiętaj, że jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

 1. Profilowanie danych i podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

Informujemy, że Twoje dane nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych.
W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane zewnętrznym usługodawcom.

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych to:

 • Firmy hostingowe, które przechowują dane na serwerze,
 • Podmioty świadczące usługi techniczne, jeżeli prace techniczne są objęte działaniem obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • Podmioty związane z obsługą prawną, którzy objęci są tajemnicą zawodową i uzyskują dostęp do danych osobowych w wyniku konieczności skorzystania z pomocy prawnej,
 • Inni podwykonawcy, którzy uzyskają dostęp do danych, jeżeli będzie to niezbędne.

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 1. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Informujemy, że Twoje dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Opis okresów przetwarzania znajdziesz poniżej:

 • Obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji pomiędzy nami,
 • Obsługa formularza kontaktowego „Napisz do nas” – dane w formularzu będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania,
 • Cele archiwalne i dowodowe – dane związane z celami archiwalnymi i dowodowymi będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania,
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa;
 • Spełnienie obowiązków wynikających z RODO – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako Administratora Danych Osobowych.
 1. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Informujemy, że na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Jako Administrator Danych Osobowych szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem
w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 1. Pliki cookies

Administrator Danych Osobowych na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystują tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane
na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika strony internetowej. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:

 • funkcjonalne pliki cookies – wykorzystywanie takich plików cookies jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, te pliki cookies możemy umieszczać bez Twojej zgody,
 • Youtube – dzięki plikom cookies należącym do Youtube, Administrator Danych Osobowych może przekazywać informacje dotyczące interakcji użytkownika strony internetowej
  z wbudowaną usługą, w szczególności dzięki tym plikom cookies możliwe jest wdrożenie funkcjonowania wideokonferencji Youtube na stronie internetowej, oszacowanie jak długo użytkownik strony internetowej będzie blokował strony zintegrowane z filmami na Youtube oraz przechowywanie preferencji użytkownika strony internetowej dotyczących odtwarzania wideo w usłudze przy użyciu wideo na Youtube;
 • prowadzenie działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator Danych Osobowych może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Dajemy Ci możliwość modyfikowania plików cookies z poziomu naszej strony internetowej. Na potrzeby modyfikacji plików cookies możesz skorzystać z niniejszego linku Zmień ustawienia cookies.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. Bądź świadomy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 1. Umieszczone rodzaje plików cookies

Nazwa Dostawca Wygaśnięcie Funkcja
CONSENT youtube.com 2 lata Plik cookie służy do wykrycia, czy użytkownik strony internetowej zaakceptował kategorie marketingową
w banerze plików cookie. Plik cookie jest niezbędny do zapewnienia zgodności strony z RODO.
LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com sesja Plik cookie służy do śledzenia interakcji użytkownika strony internetowej z wbudowaną usługą.
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore youtube.com trwały Plik cookie w trakcie klasyfikacji.
remote_sid youtube.com sesja Plik cookie niezbędny do wdrożenia funkcjonowania wideokonferencji Youtube na stronie internetowej.
TESTCOOKIESENABLED youtube.com 1 dzień Plik cookie służy do śledzenia interakcji użytkownika strony internetowej z wbudowaną usługą.
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 180 dni Plik cookie służy do oszacowania jak długo użytkownik strony internetowej będzie blokował strony zintegrowane z filmami na Youtube.
YSC youtube.com sesja Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator (ID), użytkownika strony internetowej, aby prowadzić statystyki oglądanych filmów z Youtube.
YtIdbMeta#databases youtube.com trwały Plik cookie służy do śledzenia interakcji użytkownika strony internetowej z wbudowaną usługą.
yt-remote-cast-available youtube.com sesja Plik cookie przechowuje preferencje odtwarzania wideo w usłudze przy użyciu wideo na Youtube.
yt-remote-cast-installed youtube.com sesja Plik cookie przechowuje preferencje odtwarzania wideo w usłudze przy użyciu wideo na Youtube.
yt-remote-connected-devices youtube.com trwały Plik cookie przechowuje preferencje odtwarzania wideo w usłudze przy użyciu wideo na Youtube.
yt-remote-device-id youtube.com trwały Plik cookie przechowuje preferencje odtwarzania wideo w usłudze przy użyciu wideo na Youtube.
yt-remote-fast-check-period youtube.com sesja Plik cookie przechowuje preferencje odtwarzania wideo w usłudze przy użyciu wideo na Youtube.
yt-remote-session-app youtube.com sesja Plik cookie przechowuje preferencje odtwarzania wideo w usłudze przy użyciu wideo na Youtube.
yt-remote-session-name youtube.com sesja Plik cookie przechowuje preferencje odtwarzania wideo w usłudze przy użyciu wideo na Youtube.
 1. Aktualizacja polityki

Możemy modyfikować Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny do sposobu przetwarzania danych. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 12.07.2023 r., ponadto wszelkie wersje archiwalne polityki prywatności zostaną podlinkowane poniżej.